Články

z oboru kroatistika

 

(Po kliknutí na název článku se zobrazí stránka s krátkou anotací článku. V té znovu klikněte na název článku a celý text se vám otevře ve formátu PDF.  Články můžete číst, můžete v nich vyhledávat a můžete si je vytisknout v nízkém rozlišení. Texty jsou ale zabezpečeny proti neoprávněným změnám a kopírování částí textu.)

 

Mgr. Karel Jirásek: Přínos jazykových korpusů pro komparativní výzkum chorvatského a českého jazyka, Praha 2006

(příspěvek přednesen na Konferenci mladých slavistů konané na FFUK v Praze v říjnu 2006)

 

Lingvistický výzkum bez použití jazykových korpusů je dnes již nemyslitelný ...

Každý korpus je trochu jiný, proto údaje získané z různých korpusů nemůžeme automaticky srovnávat ...

Pro chorvatštinu byl vytvořen doposud největší jazykový korpus v Praze, tzv. Pražský korpus chorvatštiny PKH 2006 ...

 

 Mgr. Hana Jirásková: Nastava hrvatskog jezika u Češkoj, Praha 2006

(článek bude otisknut ve sborníku Acta Slavica et Baltica 7 / Balto-Slavicum Pragense)

 

Článek pojednává o výuce chorvatštiny (v různých obdobích pod různými názvy) v českém prostředí od jejích prvopočátků v polovině 19.století až po současnost, popisuje způsob výuky, charakter výukových materiálů a jejich úroveň. Načrtnut je také společenský a dobový kontext.

 

 

 

 

 

Obsah těchto stránek je teprve připravován a bude zveřejněn v dubnu - květnu 2007.

Cílem stránek je seznámit širší odbornou i laickou veřejnost s oborem kroatistika, prezentovat výsledky výzkumu který probíhá v tomto oboru a také publikovat vědecké i studentské práce, u kterých k tomu dá jejich autor souhlas.

 

Za obsah těchto stránek odpovídá osobně a výhradně

Mgr. Karel Jirásek