Mgr. Karel Jirásek:

 Čakavské nářečí a čakavská literatura

FF UK

Praha 1999

Práce pojednává o chorvatském nářečí, které se vyskytuje převážně podél pobřeží Jaderského moře, a to od Istrie až po poloostrov Pelješac, částečně také v Gorském kotaru, poblíž slovinských hranic. Toto nářečí plnilo kdysi ve středověku a renesanci významnou kulturně-společenskou úlohu, téměř na úrovni spisovného jazyka. Postupně však bylo vytlačováno a jeho význam upadal. Dnes se s jeho zbytky setkáme na mnohem menším území, než kdysi - v úzkém pobřežním pásu a na ostrovech, více se zachovalo pouze v Istrii. Dostalo výrazně lokální charakter a stalo se výrazovým prostředkem vyjádření intimního až sentimentálního vztahu k domovu. Narozdíl od stěžejních děl středověké a renesanční chorvatské literatury, dnes se dostalo do polohy jazyka dialektální literatury, sestávající převážně z poezie a kratších povídek. Masového rozkvětu se mu dostává pouze v textech moderní lidové, pseudolidové i populární hudby s typickou mediteránskou melodikou, kde se však postupně vytrácí jeho autenticita.

 

Přílohy:

 

Přehled čakavsky píšících autorů 20. století

 

Mapa 1 - Rozdělení nářečí do 14. století (před rozsáhlými migracemi způsobenými tureckou invazí probíhající v 15.-17. století)

 

Mapa 2 - Rozdělení nářečí v současnosti (20. století)

 

Mapa 3 - Rozdělení čakavské nářeční skupiny na místní dialekty

 

Mapa 4 - Mapa čakavského nářečí Božidara Finky a Milana Moguše

 

Mapa 5 - Mapa dialektů chorvatského a srbského jazyka (Hrvatski dijalektološki zbornik 1956)

 

 

Obsah těchto stránek je teprve připravován a bude zveřejněn v dubnu - květnu 2007.

Cílem stránek je seznámit širší odbornou i laickou veřejnost s oborem kroatistika, prezentovat výsledky výzkumu který probíhá v tomto oboru a také publikovat vědecké i studentské práce, u kterých k tomu dá jejich autor souhlas.

 

Za obsah těchto stránek odpovídá osobně a výhradně

Mgr. Karel Jirásek