Diplomové práce

z oboru kroatistika

 

 

Mgr. Karel Jirásek: Čakavské nářečí a čakavská literatura, Praha 1999

Práce pojednává o chorvatském nářečí, které se vyskytuje převážně podél pobřeží Jaderského moře, a to od Istrie až po poloostrov Pelješac, částečně také v Gorském kotaru, poblíž slovinských hranic...

 

 

 

 

 

 

Obsah těchto stránek je teprve připravován a bude zveřejněn v dubnu - květnu 2007.

Cílem stránek je seznámit širší odbornou i laickou veřejnost s oborem kroatistika, prezentovat výsledky výzkumu který probíhá v tomto oboru a také publikovat vědecké i studentské práce, u kterých k tomu dá jejich autor souhlas.

 

Za obsah těchto stránek odpovídá osobně a výhradně

Mgr. Karel Jirásek